Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Zajmujemy się:
działalnością dziennikarską, literacką; wystawianiem spektakli teatralnych i kompleksowym ich przygotowaniem od scenariusza, aż po efekt finalny; organizowaniem wydarzeń artystycznych i eventów okolicznościowych, imprez firmowych, kongresów, targów, konferencji, pokazów, wystaw tematycznych i imprez plenerowych; produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz ich postprodukcją i dystrybucją, a także organizowaniem projekcji; nagraniami dźwiękowymi i muzycznymi, reprodukcją nośników; Public Relations, reklamą i marketingiem; działalnością fotograficzną; reprezentowaniem indywidualnych artystów; opracowywaniem kosztorysów; działaniami castingowymi; przygotowywaniem, edycją i korektą dokumentów,redagowaniem tekstu, przepisywaniem dokumentów, sporządzaniem listów i streszczeń, usługami sekretarskimi, obsługą poczty e-mail, przygotowywaniem plików z informacjami dla mediów; doradztwem prawnym, tłumaczeniami; organizowaniem turystyki, rezerwacjami i sprzedażą biletów; wydawaniem książek, czasopism, periodyków, programów radiowych i telewizyjnych; wypożyczeniami kostiumów teatralnych; organizacją warsztatów, kursów i szkoleń oraz korepetycji; pakowaniem paczek i prezentów; sprzedażą nagrań dźwiękowych i audiowizualnych oraz książek’; produkowaniem gier i zabawek

Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny w zależności od rodzaju i zakresu świadczonych usług

 

Copyright ©ATAI Amatorski Teatr Artystycznej Inspiracji