Nasi Mistrzowie

W tej zakładce staramy się zaprezentować Sylwetki Naszych Mistrzów, Ludzi Niezwykłych, Wybitnych Artystów, Których Twórczość (dla nas Będąca Inspiracją Do Pracy i W Każdym Ze Związanych Z Tą Pracą Zadań i Działań) Sprawia, że Oni Sami Stają Się Dobrem Narodowym Kultury Polskiej
Copyright ©ATAI Amatorski Teatr Artystycznej Inspiracji